© Stabekk teater 2017                         Mail: info@stabekkteater.no

 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon

1.-2. KLASSE

Dette kurset legger stor vekt på å skape trygghet og å legge trygge rammer for kreativ lek. Derfor vil mye av tiden gå med på å bli trygge på hverandre, og godt kjent med de øvelsene vi jobber med. Undervisningen vil inneholde dramaøvelser, sangleker, og bevegelsesleker. Gruppene jobber også med det å bli vant til å stå på foran publikum, og jobber med å skape små scener som skal vises semesterforestillingen.

Vi fokuserer på:.

 • Sang- og bevegelsesleker

 • Eventyr og historier

 • Fremføre sammen med andre og foran publikum

 • Å ha det gøy!

Vi tilbyr:

 • Dyktige teaterpedagoger

 • Kvalifiserte assistenter ved behov

 • Undervisning tilpasset barnas ferdighetsnivå og alder

 • En trygg plattform for å utvikle kreativitet

 • Godt miljø der vi løfter frem gode verdier og samhold

Vi forventer:

 • Oppmøte til hver time

 • Beskjed til kursets lærer ved fravær

 • Respekt for rommet og de andre elevene.

Undervisningsdager: Mandag 17:00-18:00 eller torsdag 17:00-18:00 (Man velger dag i innmeldingsskjema)

Alder: 5-8 år 1. og 2. klassinger

Tid: 1 time

Kurslengde: 1. Semester ca 20 undervisningsganger + semestervisning

Sted: Kulturhuset Stabekk Kino og Teaterloftet (Gamle Ringeriksvei 1)

Pris: 2500,- pr. semester.

Kursets lærer: Per Myrstad Kringen, Dushinka Andresen 

 

NB! Innmelding er bindende for kommende semester, og full semesteravgift vil bli innkrevd dersom avmelding ikke registrert i vårt avmeldingsskjema senest 24 timer før første kursdag. For elever som ikke tidligere har gått på Stabekk Teater er fristen for avmelding 24 timer før 2. kursdag. Ved kursslutt etter dette vil ikke semesteravgift bli refundert.