top of page

HOVEDPRODUKSJON

Hver høst setter Stabekk Teater opp én stor forestilling. Denne er av høy kunstnerisk kvalitet og vi legger svært mye arbeid og midler i disse produksjonene. Det er alltid liveband med profesjonelle musikere, og profesjonell instruktør, koreograf og scenograf. 

 

Det er i hovedsak teatrets Ensemble som spiller i hovedproduksjonen. Elever fra 5. klasse og oppover kan søke om plass i Ensemblet som består av ca 80 medlemmer. Det er ingen øvre aldersgrense. Søknadsfristen til Ensemblet er 1. mars hvert år, og vi har opptaksprøve i perioden mars-mai.

 

I tillegg til Ensemblet hender det at elever fra 1.-4. klasse blir spurt om å være med i hovedproduksjonen, dersom det er roller i forestillingen som passer for disse aldersgruppene. 

Får en plass i Ensemblet, kreves det at du prioriterer produksjonen i periodene opp mot forestilling. Det er i prøveperioden prøver mandager og onsdager, og følger en prøveplan som viser hvilke mandager og onsdager en skal møte. Det kan være at man blir kalt inn flere dager, også i helgene. Særlig gjelder dette elever i større roller.

Når man blir med på en produksjon, forplikter man seg til å være med på to intensivuker, én er den siste uken før sommerferien slutter (uke 32 eller 33) og den andre er i skolens høstferie (uke 40). Dette er viktige arbeidsuker for å bli kjent med stoffet og ferdigstille forestillingen. 

I uke 41 er det generalprøver på kveldene og selve forestillingen spilles helgene i uke 41-44. De fleste elevene spiller ca halvparten av forestillingene. Hvem som spiller når, får en vite ca en måned før premieren. 

I prøve- og spilleperioden (uke 33-45) er det ikke ordinær undervisning. 

Ønsker du å bli med i Ensemblet?

Det er viktig at de som søker seg til Ensemblet er innforstått med hvor mye tid det tar å sette opp en teaterforestilling. Dette er ikke et vanlig fritidstilbud. Det er mye venting og det er ikke sikkert en får den rollen en ønsker seg. Vi lager teater for de som er engasjerte, brenner for å stå på scenen og ønsker å lage teater av høy kvalitet. Hovedproduksjonen er noe du som elev virkelig må ha lyst til å være med på. 

bottom of page