HOVEDPRODUKSJON

Hver høst setter Stabekk Teater opp én stor forestilling. Denne er av høy kunsterisk kvalitet og vi legger svært mye arbeid og midler i disse produksjonene.

 

Vi har ikke opptaksprøver for å være med, men vi krever at man prioriterer produksjonen i periodene opp mot forestilling.

 

Vår filosofi er at vi vil gi alle som ønsker det en mulighet til å oppleve hvor fantastisk det er å stå på scenen. Derfor er alle ordinære teaterskoleelever fra 3. klasse og oppover med på våre produksjoner i større eller mindre grad. Det vil si at det er omlag 100 barn og enda flere frivillige foreldre i sving i forbindelse med produksjonen. 

Vi har prøver hver mandag og onsdag, og følger en prøveplan som viser hvilke dager en skal møte. Det kan være at man blir kalt inn flere dager, også i helgene. Særlig gjelder dette elever i større roller.

 

I prøveperioden (uke 33-41) er det ikke ordinær undervisning for elever fra 5. klasse og oppover. Elever i 3. og 4. klasse følger som regel ordinær undervisningstid (mandag eller torsdag) i prøveperioden. Men dette kan endre seg fra produksjon til produksjon. 

Når man blir med på en produksjon, forplikter man seg til å være med på to intensivuker, én er den siste uken før sommerferien slutter (uke 32 eller 33) og den andre er i skolens høstferie (uke 40). Dette er viktige arbeidsuker for å bli kjent med stoffet og ferdigstille forestillingen. 

I uke 41 er det generalprøver på kveldene og selve forestillingen spilles helgene i uke 41-44. De fleste elevene spiller ca halvparten av forestillingene. Hvem som spiller når, får en vite ca en måned før premieren. 

Ønsker du å bli med og spille med oss?