HOVEDPRODUKSJON

Hver høst setter Stabekk Teater opp én stor forestilling. Denne er av høy kunsterisk kvalitet og vi legger svært mye arbeid og midler i disse produksjonene. Vi har ikke opptaksprøver for å være med, men vi krever at man prioriterer produksjonen i periodene opp mot forestilling.

 

Vår filosofi er at vi vil gi alle som ønsker det en mulighet til å oppleve hvor fantastisk det er å stå på scenen. Derfor er alle ordinære teaterskoleelever fra 3. klasse og oppover med på våre produksjoner i større eller mindre grad. Det vil si at det er omlag 100 barn og enda flere frivillige foreldre i sving i forbindelse med produksjonen. 

På høstsemesteret har vi to teaterskoledager (mandag og onsdag) og man følger prøveplan for hvilke dager man skal møte. Vi prøver å følge gruppenes ordinære øvingsdag når vi legger opp prøveplanen, men dette vil vi ikke alltid få til. Særlig gjelder dette elever i større roller. 

Elever i 3. og 4. klasse er også med i produksjonen. Disse elevene følger ordinær undervisningstid (mandag eller torsdag) og ikke prøveplan, med unntak av de siste ukene før premiere.

Når man blir med på en produksjon forplikter man seg til å være med på to intensivuker, én er den siste uken før sommerferien slutter (uke 33) og den andre er i skolens høstferie (uke 40). Dette er viktige arbeidsuker for å bli kjent med stoffet og ferdigstille forestillingen. 

Ønsker du å bli med og spille med oss?

© Stabekk Teater                         Mail: info@stabekkteater.no

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon