VIL DU BEGYNNE HOS OSS?

Stabekk Teater er et prosjektbasert teater for barn og ungdom. Hvert år spiller vi én stor produksjon på høsten, og som regel har vi flere mindre produksjoner i løpet av året. I tillegg til produksjonsperiodene, tilbyr vi undervisning i teater til barn og unge som går i grunnskolen og på videregående skole.

 

Hvem kan bli med i Stabekk Teater?

Teaterskolen er åpen for alle teaterinteresserte barn og ungdommer, uavhengig av tidligere erfaring. Det er viktig å understreke at vårt hovedfokus er å gi et godt tilbud til de elevene som viser interesse, vilje til å lære og engasjement for teater. Om elevene ikke viser dette, vil vi anbefale at de ikke går hos oss.

Hva må elevene være forberedt på?

Å være med i Stabekk Teater betyr at du er forpliktet til å stille opp på og være forberedt til prøver og forestillinger. Det er mye jobb å sette opp forestillinger. Og mye venting. Men også veldig moro! Det er heller ikke sånn at vi begynner å jobbe med forestillinger og kostymer første dagen. Vi bruker mye tid på at gruppene skal bli kjent med hverandre, at elevene skal lære ulike teknikker og trene seg på situasjoner som er relevant for teater. Om det er én ting du skal være forberedt på i møte med teater, er det at du må belage deg på å være tålmodig. 

 

Etter søknad om innmelding, tar vi kontakt når det nærmer seg opptak. På flere av gruppene har vi venteliste.

Vi tar inn elever over nyttår, etter påsken, etter sommerferien og etter høstens produksjon.

Vi har to semester, vår og høst. Undervisningen følger skoleruta og har oppstart samtidig med skolestart. 

 

Alle nye elever får én gratis prøvetime. Les vilkårene under. 

Har du spørsmål om innmelding, send e-post til innmelding@stabekkteater.no

VILKÅR: Innmelding er bindende og fornyes automatisk for hvert semester, inntil en aktivt meldes ut. Full semesteravgift vil bli innkrevd dersom vi ikke har mottatt e-post om utmelding senest 24 timer før første kursdag hvert semester. For elever som ikke tidligere har gått på Stabekk Teater er fristen for utmelding 7 dager etter første kursdag. Elever som slutter etter dette, må betale full semesteravgift. 

UNDERVISNINGSTIDER

Vi har ordinær undervisning én dag i uken per gruppe, undervinsingsdagene er mandag-torsdag. Når vi jobber med produksjoner, må man regne med å bli kalt inn til prøver andre dager enn ordinær undervisningdag. Og det kan forekomme helgeøvinger ved behov.  

Vi har lokaler på Kulturhuset Stabekk Kino og Teaterloftet ved siden av kulturhuset. Se kart.
 

Mandag

17.00-18.00: 1-2 klasse

18.00-19.30: 3-4 klasse

Tirsdag

17.30-19.30: Musikalkurs

Onsdag

17.00-18.30: 5-6 klasse

18.30-20.00: 7-8 klasse

20.00-21.30: 9 klasse og oppover

Torsdag

17.00-18.00: 1-2 klasse

18.00-19.30: 3-4 klasse

VÅRE LÆRERE

Våre lærere har alle høyere utdanning innen musikk, teater og/eller dans. Vi tilbyr profesjonelle instruktører og lærere både i produksjoner og ordinær undervisning. I tillegg til høyt kvalifiserte lærere, har vi assistenter på de fleste grupper.

PRIS

Teaterundervisning:

1.-2. klasse - kr. 2500

3.-4. klasse - kr. 2700

5. klasse og oppover - kr. 2900

Hovedproduksjon - kr. 2000

Musikalkurs:

Kurs 120 min - kr 2500

RABATT

Elever som går mer enn ett kurs på Stabekk Teater, får 500 kr i rabatt per ekstra kurs de er med på.

Søsken får 500 kr rabatt.