Kontaktinformasjon

Kontakt oss på info@stabekkteater.no

For direkte kontakt:

Daglig leder/Produsent

Trine Tandberg

Tlf. 41440809

trine.tandberg@stabekkteater.no

Daglig leder​/Hovedinstruktør musikk

Per Myrstad Kringen

Tlf. 90176056

per@stabekkteater.no