top of page
SIGVE BØE

Sigve Bøe er en norsk skuespiller, sanger og teaterinstruktør. Han studerte ved Statens Teaterhøgskole 1969-73 og var ansatt ved Nationaltheatret 1973–78, Hålogaland Teater 1978–82 og Tramteatret i 1982-83. Han var ansatt ved Det Norske Teatret fra 1985 til 2018. I tillegg har han påtatt seg frilansoppdrag som regissør og skuespiller. Han har gjestet de fleste teatre i Norge og Den norske opera & ballett. På 80- og 90-tallet hadde han en rekke oppgaver som instruktør og skuespiller i NRK, både på TV og i radio.

Sigve er teatrets kunstneriske leder og har regi på teatrets produksjoner.

bottom of page