INTENSIVUKER

Intensivukene er alltid i forbindelse med produksjoner, noen ganger vil begge intensivukene i sin helhet obligatorisk for alle, andre ganger vil kun en være obligatorisk og en valgfri men sterkt oppfordret. Dette blir informert om i forbindelse med produksjonene. 

Intensivukene koster 1000 kr per uke. Denne summen går i hovedsak til utgifter knyttet til servering av varm lunsj til alle.